Korektury

Jazykové korektury češtiny:

Formáty:

Ceník:

Provádím kompletní jazykové korektury textů v českém jazyce, tzn. kontrola pravopisu, gramatiky i stylistiky (revize slohové správnosti a v případě potřeby stylové sjednocení, nahrazení opakujících se výrazů synonymy, úprava slovosledu, opravy nesprávných větných konstrukcí apod.).

Ke korektuře přijímám různé druhy textů a tiskovin (odborné práce a publikace, metodické příručky, výroční zprávy, firemní periodika, propagační materiály, informační dokumenty, katalogy, texty pro web atd.).

Preferuji zasílání textů v elektronické podobě DOC/DOCX či PDF (po dohodě lze i jiné formáty). V případě zájmu mohu vypracovat také klasickou papírovou korekturu s korekturními znaménky (nabízím osobní doručení po Praze, popř. zašlu poštou).

Korekturu provádím u elektronických souborů pomocí barevného zvýraznění oprav v textu, popř. používám funkci sledování změn (DOC) či poznámka (PDF). K významnějším zásahům do textu (stylistika) připojuji vysvětlivky a komentáře.

 

§  základní cena: 50 Kč / 1 NS

§  u textů delších než 25 NS sleva na 45 Kč / 1 NS

§  nad 50 NS a pro stálé zákazníky je možná individuální dohoda

§  druhé čtení téhož textu: 25 Kč / 1 NS

1 NS (normostrana) je 1800 znaků včetně mezer

Nabízím:

Termíny dodání:

Kontakt:

§  bohemistické vzdělání a 8 let praxe v oboru (z toho 5 let v knižním nakladatelství)

§  preciznost

§  časovou flexibilitu

§  mou prioritou je spolehlivost, tj. odevzdání kvalitní práce v domluveném termínu

§  korekturu na zkoušku: vypracuji pro vás jazykovou korekturu 1 NS na ukázku ZDARMA

krátké texty (rozsah do 10 NS) obvykle do druhého dne; ostatní dle dohody

rychlejší zpracování po předběžné domluvě možné

 

PhDr. Lucie Zikmundová

U Staré školy 61

273 02 Tuchlovice

mobil: +420 604 315 823

e-mail: lucie.zikmundova@centrum.cz

IČ: 87995620